Home Regional macro-economic data

Regional macro-economic data

Macro-economic data for each administrative region (latest figures 2021)

Sources: General Administration of Taxation of China, China international trade with Italy in 2021 by province / region, in USD

Regional macro-economic data

Region sort GDP (USDbn) sort GDP per capita (USD) sort GDP growth (%) sort Population (mln persons) sort
Guangdong 1 928 15 274 8,0 126,2
Jiangsu 1 804 21 282 8,6 84,8
Zhejiang 1 140 17 622 8,5 64,7
Shandong 1 288 12 674 8,3 101,7
Shanghai 670 26 929 8,1 24,9
Fujian 757 18 187 8,0 41,6
Beijing 624 28 521 8,5 21,9
Sichuan 835 9 974 8,2 83,7
Chongqing 432 13 477 8,3 32,1
Henan 913 9 184 6,3 99,4
Hunan 714 10 747 7,7 66,5
Anhui 666 10 910 8,3 61,1
Tianjin 243 17 544 6,6 13,9
Jiangxi 459 10 162 8,8 45,2
Hubei 775 13 497 12,9 57,5
Liaoning 428 10 051 5,8 42,6
Hebei 626 8 390 6,5 74,6
Guangxi 384 7 643 7,5 50,2
Shaanxi 462 11 682 6,5 39,6
Yunnan 421 8 913 7,3 47,2
Shanxi 350 10 035 9,1 34,9
Xinjiang 248 9 568 7,0 25,9
Guizhou 304 7 871 8,1 38,6
Inner Mongolia 318 13 236 6,3 24,0
Heilongjiang 231 7 275 6,1 31,7
Jilin 205 8 554 6,6 24,0
Hainan 100 9 920 11,2 10,1
Ningxia 70 9 724 6,7 7,2
Gansu 159 6 350 6,9 25,0
Tibet 32 8 812 6,7 3,7
Qinghai 52 8 750 5,7 5,9
National (China Mainland) 17 731 12 557 8,1