Home International Trade by Region

International Trade by Region

Figures about the international trade carried out by each administrative region of China Mainland (latest figures 2021)

 

Sources: National Bureau of Statistics of China; General Administration of Customs of China; Ministry of Commerce of China

China International Trade 2021 - Regional breakdown

Region sort Int.nal trade 2021 (USDbn) sort Exports 2021 (USDbn) sort Imports 2021 (USDbn) sort Balance 2021 (USDbn) sort Int.nal trade - change YoY (%) sort Exports - change YoY (%) sort Imports - change YoY (%) sort
Guangdong 1 280 782 498 284 25,0 24,5 25,7
Jiangsu 807 504 303 200 25,5 27,1 23,0
Zhejiang 641 466 175 291 31,4 28,4 39,5
Shandong 454 272 181 91 42,4 44,1 38,2
Shanghai 629 243 385 -142 24,9 22,9 26,0
Fujian 286 167 118 49 40,9 36,8 45,4
Beijing 471 95 376 -282 40,6 40,9 39,7
Sichuan 147 88 59 29 26,1 31,5 18,6
Chongqing 124 80 44 36 31,5 32,2 30,2
Henan 127 78 49 29 31,1 31,2 29,8
Hunan 93 65 27 38 31,4 36,4 20,2
Anhui 107 63 44 20 37,2 39,1 32,0
Tianjin 133 60 73 -13 25,1 35,2 17,1
Jiangxi 77 57 20 37 33,3 35,1 26,8
Hubei 83 54 29 25 33,9 39,0 24,4
Liaoning 119 51 68 -17 26,5 33,7 20,8
Hebei 84 47 37 10 31,4 28,7 31,7
Guangxi 92 45 46 -1 30,5 16,0 48,1
Shaanxi 74 40 34 6 35,1 42,5 27,0
Yunnan 49 27 21 6 24,9 23,5 25,4
Shanxi 35 21 13 8 57,8 66,7 46,0
Xinjiang 24 20 5 15 13,6 24,5 -17,3
Guizhou 10 8 3 5 28,1 21,1 53,7
Inner Mongolia 19 7 12 -4 26,9 46,9 15,1
Heilongjiang 31 7 24 -17 39,1 33,5 40,6
Jilin 23 5 18 -12 25,7 30,1 24,1
Hainan 23 5 18 -13 68,9 27,9 85,3
Ningxia 3 3 1 2 86,5 116,7 14,3
Gansu 8 2 6 -5 40,9 21,3 41,9
Tibet 1 0 0 0 100,5 85,5 123,6
Qinghai 0 0 0 0 46,7 48,5 42,3
National (China Mainland) 6 051 3364 2 688 676 30,0 29,9 30,1